Home » Privacy

Privacy policy Chiropractie LaFlamme

Chiropractie LaFlamme respecteert de privacy en persoonlijke levenssfeer van haar patiënten. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze websitewww.laflamme.nl en www.chiropractiebreda.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. Uwpersoonsgegevens worden verzonden en opgeslagen via beveiligde SSLverbindingen in uw account op de beveiligde servers van Crossuite, eengespecialiseerd bedrijf in online praktijkbeheer voor medischeprofessionals. Crossuite zorgt voor een adequaat niveau van beveiligingvan de door hun verwerkte persoonsgegevens tegen misbruik enongeautoriseerd gebruik.

Uw toestemming

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze Website bezoekt, een online afspraak, onze (online) vragenlijsten invult, gebruik maakt van onze diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy.

Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • identificatiegegevens als naam en geboortedatum, burgerservicenummer
 • contactgegevens als adres, telefoonnummer en email-adres
 • aantekeningen over uw gezondheidstoestand en levensstijl, alsook gegevens van behandelende (huis-)arts
 • gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen
 • datum van de behandeling, kosten van het consult en betalingswijze

De Persoonsgegevens worden verwerkt met als doel:

 • een adequate behandeling te kunnen laten plaatsvinden, deze te monitoren en te evalueren;
 • de bereikbaarheid van patiënt en/of huisarts mogelijk te maken;
 • het maken van een afspraak voor behandeling van de patiënt;
 • het in rekening brengen van de behandeling(en);
 • na instemming van de patiënt, verstrekken van een verslag, rapportage aan een derde.

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze Website gebruikt, zoals:

 • de naam van de browser die u gebruikt;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de service provider waarmee u internettoegang hebt.

 

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we u vragen deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen uw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Chiropractie LaFlamme. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. De antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan uw e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrief

Chiropractie LaFlamme biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van nieuws en weetjes. U krijgt deze Nieuwbrief als u zich bij onze praktijk hebt ingeschreven als nieuwe patient. Wij gebruiken voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging, of tegen verspreiding ervan door onbevoegden. Degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, kunnen er niet bij. Wij doen dit door de volgende maatregelen of vergelijkbare maatregelen:

 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten;
 • beveiliging van netwerkverbindingen met Secure SocketLayer(SSL), of een vergelijkbare technologie;
 • beveiliging van de gegevens conform de ISO 27001 norm;
 • beveiliging van de gegevens conform de ISO 27002 norm;
 • beveiliging van de gegevens conform de NEN 7510 norm;
 • beveiliging van de gegevens conform de NEN 7513 norm;
 • de toegang tot de gegevens te beperken tot de personen die de gegevens nodig hebben;
 • de toegang tot de gegevens te beveiligen mettweestapsverificatie.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. De bewaartermijn voor medische dienstverleners is vastgesteld op 15 jaar.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een Verwerkersovereenkomst overeen dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij. Bovendien krijgen zij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn Verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij daarvan melding maken op onze Website. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten,

u kunt:

 • ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • ons vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens;
 • ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van u verwerken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze privacy policy, neem dan contact met ons op:

Chiropractie LaFlamme

t.a.v. Secretariaat
Thoornseweg 1
4854 EH Bavel
KvK-nummer: 84311363
0161 – 430040

info@laflamme.nl

Chiropractie La Flamme