ga naar site
SPORTCHIROPRACTIE

Opleiding

De opleiding tot chiropractor is een wetenschappelijke masteropleiding, die wordt afgesloten met een stagejaar. De opleiding kan o.a. gevolgd worden in Groot-Brittannië, Denemarken, de Verenigde Staten, Canada en Australië. In Nederland is nog geen opleiding mogelijk. De opleiding chiropractie resulteert in de graad Master of Science (M.Sc.) en in de graad Doctor of Chiropractic (D.C.)

Tussen de opleiding Chiropractie en Geneeskunde zijn verschillen, maar ook overeenkomsten, zoals in de volgende tabel te zien is:

Chiropractie
(studie-uren)

Vakken

Geneeskunde
(studie-uren)

350

Anatomie

165

320

Fysiologie

175

100

Pathologie

100

75

Scheikunde

80

40

Cel/Microbiologie

170

75

Neurologie

50

220

Röntgenfoto’s

10

50

Voeding

5

80

Communicatie

80

20

Dermatologie

20

30

Filosofie/Medische ethiek

30

50

Gynaecologie/Verloskunde

55

35

Kindergeneeskunde

50

1530

Niet te vergelijken vakken

1215

2850

Praktijk/stage/co-schappen

3600

5820

Eindtotaal uren

5790


De tabel is samengesteld op basis van curriculumcatalogi van een Nederlandse Medische facullteit en de studie Chiropractie in Engeland.

Bron: “Chiropractie, de weg naar een betere gezondheid”, door Trine Nilsen D.C.

 

Voor behandeling van:

RSI

Geregistreerd chiropractor

UA-114354267-1