Tarieven en VergoedingChiropractie wordt vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Het bedrag per behandeling en het maximum per jaar verschillen per zorgverzekeraar en hangen af van het gekozen pakket. Meestal is geen verwijzing van de huisarts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor zorg uit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico, maar u betaalt soms wel een eigen bijdrageTarieven:

Eerste consult:

(ca. 45-60 min.)

€ 70,-

Vervolgconsult:

(ca. 15-20 min.)

€ 52,-

Lang consult, incl. onderzoek:

(langer dan 2 jaar niet geweest)

(ca. 30 min.)

€ 62,-

Functional Movement Screen (FMS)

(incl. uitleg en advies)

€ 25,-


De betaling vindt na afloop van iedere behandeling plaats in de praktijk. In verband met de veiligheid gaat onze voorkeur uit naar betaling per pin. Na betaling ontvangt u een kwitantie die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De verzekeraar zal het bedrag waarop uw verzekering recht geeft vergoeden.

Wij werken veelal met een wachtlijst. Mocht u uw afspraak onverhoopt willen annuleren, dan stellen wij het op prijs als u dit uiterlijk 24 uur van te voren doet. Anders zijn wij genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen.


Een overzicht van vergoeding voor chiropractische behandeling 2019 bij de verschillende zorgverzekeraars kunt u hier bekijken


http://www.chiropractievergoeding.nl/media/vergoedingen_chiropractie_2019.pdf

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit overzicht.


Bij een aantal verzekeraars: VGZ, IZA, IZZ en Univé valt chiropractie als alternatieve bewegingstherapie onder ‘beweegzorg’. De vergoeding valt dan samen met bijvoorbeeld de vergoeding voor fysiotherapie en osteopathie. Wij adviseren u zelf altijd even na te gaan bij uw zorgverzekeraar wat de vergoeding voor chiropractie is


Chiropractie LaFlamme en haar chiropractoren voldoen aan de eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraars. Voorwaarde voor vergoeding is (vaak) dat een chiropractor de Doctor of Chiropractor (DC) titel draagt en/of geregistreerd staat bij Stichting Chiropractie Nederland (SCN) en/of lid is van de beroepsvereniging Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). Dit is een garantie dat een chiropractor een erkende opleiding met succes heeft afgerond, regelmatig bijscholing volgt en de Nederlandse taal beheerst.